Historish

Het museum werd ingewijd op 13 februari 2014 in de Moretus Plantijn bibliotheek te Namen waar het tot 28 juni van datzelfde jaar opgesteld bleef. Het werd een succes dat onze verwachtingen ver overtrof: meer dan 400 mensen waren aanwezig op de opening, de media gaf ons veel aandacht, bijna 85 begeleide groepen van allerlei slag brachten een bezoek (middelbare scholen, hogescholen, verenigingen voor permanente vorming, vakbonden, OCMW’s, ….) en vele individuele bezoekers schreven hun positieve indruk neer in het gouden gastenboek.

We schatten dat er in totaal 3500 personen langskwamen. Daarnaast heeft het museumteam, in samenwerking met andere partners, de kans gekregen om een groep van 600 jongeren gedurende twee dagen te animeren over economische thema’s.

Tijdens het Espéranzah festival in augustus 2014, waren wij uitgenodigd om een deel van het museum op te bouwen in het ‘Dorp van het Mogelijke’. Vier dagen lang kregen bezoekers de kans om vrij het museum te bezoeken of om aan te sluiten bij een geleid bezoek.

En we laten het hier niet bij: van 13 februari 2015 tot eind mei, zijn we in Brussel. Het museum bevindt zich dan in de lokalen van het OCMW van Sint-Gillis (Fernand Bernierstraat 40, 1060 Brussel). Met een nieuwe scenografie, nieuwe thema’s, en alles tweetalig Frans/Nederlands... Het museum evolueert !

Doelstellingen

Het idee een museum over kapitalisme te creëren ontstond nadat wij een bezoek brachten aan het ‘Museum van het Communisme’ in Praag. Eenmaal thuis, beseften we dat er nergens een museum over het kapitalisme bestond, hoewel een groot aantal boeken over het thema handelen. Wij vonden het onderwerp vaak weinig toegankelijk voor niet-ingewijden. Het woord ‘kapitalisme’ wordt vaak gebruikt, maar slechts zelden uitgelegd. Vandaag doorgronden slechts weinig mensen de mechanismen van een systeem waar ze dagelijks aan deelnemen. Wij wilden daarom het thema begrijpelijk maken voor een breder publiek.

Het publiek toelaten om het systeem dat hen omringt beter te begrijpen. U krijgt niet alleen de kans om de aspiraties en tekortkomingen van het kapitalisme zelf te ontdekken, maar betreedt ook een ruimte voor reflectie en discussie. Wanneer de bezoeker het museum verlaat, hopen wij dat hij alle elementen in handen heeft om zich verder te ontplooien als bewuste burger.

Het Collectief

Het museum wordt gedragen door een collectief van 20 vrijwilligers tussen 25 en 33 jaar oud.

 • Bénédicte Blanpied

 • Mathieu Brigode

 • Marie Dagnely

 • Selvie Dani

 • Maud Eloin

 • Clémence de Hemptinne

 • Hélène Janssens

 • Juliane Lafineur

 • Olivia Maisin

 • Delphine Masset

 • David Petit

 • David Ruzette

 • Judith Van Parys

 • Nadège De Ryck

 • Victoria Spetschinsky

 • Raynald Verbist

 • Olivier Vermeulen

 • Edith Wustefeld

 • Alessia Wyss

Inhoud

Zaal: Oorsprong

Deze zaal geeft de bezoeker een definitie van het kapitalisme (maar ook een van het liberalisme, het socialisme en het communisme). Volgens ons, is het kapitalistische economisch productiesysteem historisch gegroeid vanuit verschillende ideologische allianties. Deze ruimte geeft op een tijdlijn enkele data weer van belangrijke doorbraken in de westerse samenleving, maar ook van diverse buitensporigheden / prestaties.

Zaal: Hoop

De zaal over hoop, voorgesteld vanuit verschillende domeinen, bundelt wat het kapitalisme aan de mensheid heeft bijgebracht: de strijd tegen ziekten en plagen (domein ‘gezondheidszorg’), productie en distributie van goederen op grote schaal voor een bevolking die steeds meer consumeert (domein ‘Amerikaanse levensstijl’), de intrede van efficiëntere bedrijfstechnieken en het verlichten van de menselijke arbeid (domein ‘werk en vrije tijd’), sociale mobiliteit (domein ‘American dream’), meer gevarieerde en beter voedingsaanbod (domein ‘voeding’), de verspreiding van meer universele waarden, instituties en economische handel (domein: ‘mondialisering’).

Zaal: Beperkingen

De hier besproken beperkingen zijn bijproducten van het kapitalisme. Opnieuw overlopen we verschillende domeinen: consumptiegedrag, de financiële wereld, de agro-industrie, democratie, het gevoel van ongelijkheid en onbehagen. Al die domeinen worden in een cirkel voorgesteld met als middelpunt het kapitalisme dat aan de grondslag ervan ligt. Op deze wijze staan de effecten in verbinding met hun kapitalistische oorsprong.

Zaal: Alternatieven

Ontdek in deze zaal een aantal initiatieven die in België gestart zijn om een oplossing te bieden aan de intrinsieke problemen van het kapitalisme. Bezoekers kunnen er ook hun eigen ideeën en initiatieven uiten. In deze ruimte zullen de groepen onder begeleiding van een gids een workshop krijgen.

Partners

Région Brussels Francophone Bruxelles

Private schenkers:

Sylvain Baudouin, Arnaud Bilande, Patrick Binard, Thomas Bleeckx, Clothilde Bodson, Lionel Bouchat, Isabelle Cassiers, Henri Caulier, Fred Clotman, Marylène Corro, Claude Damien, Emeline De Bouver, Marie-Paule De Cerck, Samuel Defacqz, Edith et François Dehem, Antoine De Proft, Boris Dubois, Michaël Dubois, Claire Feyens, Véronique Flament, Damien Fockedey, Martin François, Barbara Garbarczyk, Hélène Gérain, Yves Gerbovits, Laurence Gilot, Elisabeth Hachez, Fanny Hanot, Jérémy Haut, Patrizia Heidegger, Sevan Holemans, Damien Hubeaux, Isabelle Irigoin, Edouard Jacq, Camille Janssens, Noémie Jonckeer, Louise Jottrand, Antoine Lavis, Charlotte Leclercq, Alexandre Lefebvre, Cédric Libert, Alexandre Liesenborghs, Renaud Lourtie, Denis Maes, Marc Magnery, Olivier Mahieu, Tim Meijers, Marisel Mendez Yepez, Dominique Moreau, Anton Muyldermans, Bao Duy Nguyen Nghiem, Géraldine Oldenhove, Myriam Ouahib, Gilles Pierson, Laurent Pirotte, Servane Poncet, Antoine Prédour, Ophélie Pruvost, Jean-Luc Quefellec, Joséphine Quefellec, Charlotte Rigolet, Quentin Roblin, Anne-Sophie Romainville, Pascal Ruzette, Claire Schamps, Monica Schuster, Bruno Stas, Sara Tavares Gouveia, Céline Urbain, Margaux Vaghi, Baptiste Vanderclausen, Thomas Vanderstraeten, Clémence Vanommeslaegue, Thierry Van Schuylenbergh, Thomas Vasconcelos, Maxime Verbesselt, Jonas Verhaege, Elisabeth Verstraeten, Vincent Wertz et Maryse Williquet en anderen die anoniem wensen te blijven.

Ten slotte danken we ook al degenen die hebben deelgenomen aan de eerste editie van het Museum in Namen.

U kunt ons nog steunen. Alvast bedankt!
IBAN: BE86 5230 8052 6950
BIC: TRIOBEBBXXX